1. Předmět dohody.
  • Tato dohoda je platná pro web https://healthy-food-near-me.com a je uzavřena mezi uživatelem těchto webů a vlastníkem webů (dále https://healthy-food-near-me.com )
  • Tato smlouva stanoví postup pro přijímání, ukládání, zpracování, používání a zveřejňování osobních údajů uživatele a dalších informací, které https://healthy-food-near-me.com dostávají od uživatelů webu. Uživatel vyplňuje osobní údaje.
  • Chcete-li umístit informace, oznámení, použít web na kterémkoli z webů https: //healthy-food-near-me.com, musí si uživatel pečlivě přečíst tuto smlouvu a vyjádřit svůj plný souhlas s jejími podmínkami. Potvrzením úplného souhlasu s touto dohodou je použití stránky uživatelem.
  • Uživatel nemá právo zveřejňovat informace, oznámení, používat web, pokud nesouhlasí s podmínkami této smlouvy, nebo pokud nedosáhl zákonného věku, kdy má právo uzavírat smlouvy nebo není oprávněnou osobou společnosti, jejímž jménem jsou informace zveřejňovány, oznámení.
  • Zveřejňováním informací na webech využívajících web uživatel zadává osobní údaje nebo poskytuje tyto údaje jiným způsobem a / nebo provádí jakékoli akce na webu a / nebo používá jakoukoli část webu, výslovně souhlasí s podmínky této smlouvy a poskytuje https://healthy-food-near-me.com právo přijímat, ukládat, zpracovávat, používat a zveřejňovat osobní údaje uživatelů podle podmínek této smlouvy.
  • Tato smlouva neupravuje a https://healthy-food-near-me.com nenese odpovědnost za příjem, ukládání, zpracování, použití a zpřístupnění osobních údajů uživatele a jakýchkoli dalších informací třetím stranám, které nevlastní ani neprovozuje https://healthy-food-near-me.com ://healthy-food-near-me.com a jednotlivci, kteří nejsou zaměstnanci AvtoTachki .com, i když uživatel získal přístup na stránky, produkty nebo služby těchto osob prostřednictvím https://healthy-food-near-me .com nebo newsletter. Důvěrné v porozumění, tato smlouva je jedinou informací uloženou v databázi webu v zašifrovaném stavu a je dostupná pouze pro https://healthy-food-near-me.com.
  • Uživatel bere na vědomí, že v případě zanedbání bezpečnosti a ochrany jeho osobních údajů a údajů o autorizaci mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k účtu a osobním a dalším údajům uživatele. https://healthy-food-near-me.com není odpovědný za ztráty vzniklé takovým přístupem.
 2. Postup získávání osobních údajů.
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • Cookies pro poskytování služeb v závislosti na tom, například ukládání dat do košíku mezi návštěvami;
  • IP adresa uživatele.
 2. Veškeré informace shromažďujeme tak, jak jsou, a nemění se při shromažďování údajů. Uživatel je odpovědný za poskytování spolehlivých informací, včetně informací o osobních údajích. Https://healthy-food-near-me.com má právo v případě potřeby ověřit přesnost poskytnutých informací a požadovat potvrzení poskytnutých informací v případě potřeby poskytnout Uživateli služby.
 3. Postup pro použití informací o uživateli.
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. Podmínky poskytnutí přístupu k databázi.
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • na rozumnou žádost státních orgánů oprávněných požadovat a přijímat tyto údaje a informace;
  • pokud podle názoru https://healthy-food-near-me.com uživatel poruší podmínky této smlouvy a/nebo jiné smlouvy a dohody mezi https://healthy-food-near-me.com a uživatel.
 7. Jak změnit / smazat tyto informace nebo odhlásit odběr.
 1. Uživatelé mohou kdykoli změnit / smazat Osobní údaje (telefon) nebo odhlásit odběr. Práce některých funkcí https://healthy-food-near-me.com, které vyžadují dostupnost informací o Uživateli, může být pozastavena od okamžiku změny/smazání informací.
 2. Osobní údaje uživatele jsou uchovávány, dokud nejsou uživatelem smazány. Dostatečným upozorněním uživatele na výmaz nebo jiné zpracování osobních údajů bude dopis (informace) zaslaný na e-mail uvedený uživatelem.
 3. Ochrana dat.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. Kontaktní adresa pro případ dotazů.
 4. V případě dotazů, přání a stížností týkajících se informací, které poskytnete, kontaktujte prosím e-mailovou adresu: Support@healthy-food-near-me.com. Na základě písemné žádosti a po předložení dokumentu prokazujícího jeho totožnost a oprávnění můžeme uživateli poskytnout informace o postupu získávání informací o umístění databáze.
 5. Změny zásad ochrany osobních údajů.
 6. Můžeme změnit podmínky zásad ochrany osobních údajů. V takovém případě verzi na stránce podmínek vyměníme, proto ji pravidelně kontrolujte https://healthy-food-near-me.com/privacy/ Všechny změny dohody vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění. Používáním stránek potvrzuje uživatel přijetí nových podmínek zásad ochrany osobních údajů ve znění platném v době, kdy uživatel stránky používá.
 7. Další podmínky.
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. V případě, že jakékoli ustanovení zásad ochrany osobních údajů, včetně jakéhokoli návrhu, doložky nebo její části, bude považováno za rozporné se zákonem nebo neplatné, nebude to mít vliv na zbývající ustanovení, která nejsou v rozporu se zákonem, zůstanou v plná platnost a jsou platná a jakékoli neplatné ustanovení nebo ustanovení, které nelze splnit bez dalšího jednání smluvních stran, se považuje za pozměněné, pozměněné v rozsahu nezbytném k zajištění jeho platnosti a možnosti provedení.
 3. Tato smlouva se vztahuje na uživatele od okamžiku, kdy web používá, včetně umístění reklamy, a je platná, dokud nejsou na webu uloženy jakékoli informace o uživateli, včetně osobních údajů.
 4. Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů také souhlasíte s Zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití Google.