Co se stane, když zemědělskou půdu nahradí lesy

Studie byla provedena na příkladu Spojeného království a zvažovaly dva možné scénáře. První zahrnuje přeměnu všech pastvin a orné půdy využívané pro výrobu krmiva na les. V druhém případě se všechny pastviny promění v lesy a na orné půdě se pěstuje místní ovoce a zelenina pouze pro lidskou spotřebu.

Výzkumníci zjistili, že v prvním scénáři by Spojené království mohlo vyrovnat své emise CO2 za 12 let. Ve druhém - na 9 let. Oba scénáře zajistí dostatek bílkovin a kalorií pro každého člověka žijícího ve Spojeném království, což pomůže zlepšit zabezpečení potravin. Studie uvádí, že zalesňování půdy využívané k chovu hospodářských zvířat by také mohlo Spojenému království pomoci produkovat rostlinné bílkoviny, jako jsou fazole, a pěstovat více ovoce a zeleniny.

Jak obnova lesů prospívá životnímu prostředí

Podle studie zveřejněné v The Lancet začátkem tohoto roku je chov zvířat náročný na zdroje a poškozuje klima, přispívá k emisím skleníkových plynů a ztrátě biologické rozmanitosti.

Rostlinná nebo veganská strava je nejen dobrá pro planetu, ale může podpořit rostoucí populaci, která v roce 2025 dosáhne 10 miliard. „I malý nárůst spotřeby červeného masa nebo mléčných výrobků by ztížil nebo znemožnil dosažení tohoto cíle. ,“ uvádí zpráva.

Předchozí studie Oxfordské univerzity zjistila, že pokud by se každý na světě stal vegetariánem, využití půdy by se snížilo o 75 %, což by omezilo změnu klimatu a umožnilo by udržitelnější potravinový systém.

Podle harvardské studie by oba scénáře umožnily Spojenému království dosáhnout cílů stanovených Pařížskou dohodou. Studie zdůrazňuje potřebu „drastických opatření, daleko nad rámec toho, co je v současnosti plánováno“, aby se snížily emise skleníkových plynů.

Přechod k nahrazení dobytka lesy také poskytne místním divokým zvířatům nový domov, což umožní populacím a ekosystémům prosperovat.

Napsat komentář